Y Tîm

Hafan > Y Tîm


Elen Gwenllïan

Cyfarwyddwr

Graddiodd Elen o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BA mewn Cymraeg a Drama. Mae wedi ymddiddori mewn cyfieithu erioed, a dilynodd fodiwl cyfieithu yn y Brifysgol; dyma pryd y meddyliodd yr hoffai ddilyn gyrfa fel cyfieithydd. Dechreuodd ei gyrfa fel cyfieithydd proffesiynol yn gweithio fel Cyfieithydd Cynorthwyol yn CBAC yng Nghaerdydd, gan weithio dan adain cyfieithwyr a golygyddion hynod brofiadol ym maes Addysg.

Dechreuodd weithio fel Cyfieithydd Llawrydd rhan amser yn 2015, cyn penderfynu symud yn ôl adre i Gaernarfon a gweithio fel Cyfieithydd Llawrydd llawn amser. Mae Elen yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Yn ei hamser sbâr, mae Elen wrth ei bodd gydag unrhyw beth sy’n ymwneud â phêl-droed! Mae’n aelod ffyddlon o’r Wal Goch, yn mynychu’r gemau cartref ac yn dilyn Cymru i bob cwr o’r byd – ffordd berffaith o gyfuno teithio a phêl-droed. Mae hefyd yn mwynhau darllen, carafanio ac yn aelod brwd o Gôr Glanaethwy.

Cyfieithwyr Llawrydd

Mae gan Cyfieithu Acen gronfa o gyfieithwyr llawrydd sy’n gweithio i ni’n rheolaidd. Mae’r rhain i gyd yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu’n dechrau ar eu taith fel cyfieithwyr ac yn gweithio tuag at ymgeisio yn yr arholiad yn fuan iawn.

Rydyn ni bob amser yn awyddus i gael clywed gan unrhyw gyfieithwyr llawrydd sy’n awyddus i gael eu cynnwys yn ein cronfa o gyfieithwyr dibynadwy.

Anfonwch neges i post@acen.cymru.