Prawfddarllen

Hafan > Gwasanaethau > Prawfddarllen


Yn ogystal â chyfieithu, gallwn gynnig gwasanaeth prawfddarllen a golygu ar gyfer pob math o ddogfennau. Gall y gwasanaeth hwn olygu unrhyw beth o brawfddarllen i wirio cywirdeb, i fynd gam ymhellach a golygu a diweddaru er mwyn sicrhau bod y dogfennau hyn o safon uchel, ac yn darllen yn naturiol.

Mae pris unrhyw brosiect cyfieithu yn cynnwys gwirio proflenni wedi’u gosod yn eu fformat terfynol cyn i’r ddogfen fynd ymlaen i gael ei hargraffu, ond byddwn yn codi ffi am brawfddarllen neu olygu gwaith gan bobl eraill.

Cysylltwch heddiw am ddyfynbris, heb rwymedigaeth i roi’r gwaith i ni.