Geirdaon

Hafan > Geirdaon


Each document or animation we do is different. They have different audiences and different timescales… Elen is flexible, adaptable and feels like part of our team!”

- Nidge Dyer, Youth Friendly, July 2023

Landsker Business Solutions are always delighted with the translation service provided by Elen for various projects. Whether it be lengthily reports, surveys or presentations that require translation, Elen always delivers in a timely and professional manner. We would highly recommend Elen.

- Landsker Business Solutions, July 2023

Like many organisations we often need to get our bilingual communications out quickly and Elen is very responsive getting translations back to us in good time with great attention to detail. I’d highly recommend Elen for all your Welsh translation needs.

- Chris, Down to Earth, July 2023

We have found working with Elen very positive indeed. She works really quickly and to very high standards and is able to provide us with work within the timescales we need. Elen is also very flexible when we provide her with a request at shorter notice

- John Ellerman Foundation, July 2023

Rydw i’n hynod ddiolchgar i Cyfieithu Acen am wasanaeth cyfieithu testun cywir, prydlon, a thrwyadl. Mae’n braf gallu dibynnu arni am gyfieithiad graenus waeth beth fo’r testun dan sylw, ac mae’n bleser cydweithio bob amser.

- Gwenlli Haf, Cyfieithu Amnis, July 2023

Mae’r gwasanaeth ni’n ei dderbyn gan Elen Gwenllian yn rhagorol. Cyfieithu proffesiynol ac o’r safon uchaf. O ychydig eiriau, i strategaethau enfawr, gellir dibynnu ar Elen i ddychwelyd y gwaith ar amser.

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, July 2023

Rydym wedi cyd-weithio gydag Elen ers blynyddoedd bellach ac mae’r gwasanaeth yn wych a phroffesiynol bob amser. Gallwn ddibynnu arni i gyflawni gwaith o safon erbyn dyddiadau sydd wedi eu cytuno, a hynny am bris cystadleuol a theg. Mae’n wych gweld ei busnes yn mynd o nerth i nerth a byddwn yn parhau i’w chefnogi a defnyddio’r gwasanaeth gwych sydd ar gael.

- Adra (Tai) Cyfyngedig, July 2023

Mae hi bob amser yn bleser gweithio gydag Elen. Mae hi’n gyfieithydd profiadol, medrus a chywir sy’n cyflwyno gwaith yn brydlon. Mae hi’n ddibynadwy ac yn hyblyg, ac yn ymateb i geisiadau cyfieithu’n gyflym. Diolch am dy holl waith, Elen!

- Megan Martin, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, July 2023