Amdanom

Hafan > Amdanom


Sefydlwyd Cyfieithu Acen yn dilyn ail-frandio Elen Gwenllïan Cyf yn 2023.

Dan arweiniad y Sylfaenydd, Elen Gwenllïan, gwelwyd Elen Gwenllïan Cyf yn mynd o nerth i nerth a gwnaed y penderfyniad i ail-frandio a datblygu’r cwmni ymhellach. Ac o hyn y ganwyd Cyfieithu Acen.

Er y newid i’r brandio ac i wedd y cwmni, ‘does dim arall yn newid. Mae safon y gwasanaeth, prydlondeb, a natur bersonol a chyfeillgar y cwmni cystal ag erioed, ac mae’r cwmni bob amser yn ceisio creu cysylltiadau cryf gyda chleientiaid a darpar gleientiaid, gyda’r pwyslais ar gynnig gwasanaeth hyblyg.

Mae gan y cwmni nifer o gleientiaid ffyddlon sydd wedi bod yn defnyddio’r gwasanaeth ers blynyddoedd bellach, ac rydym ni’n ymfalchïo yn ein gwasanaeth cwsmeriaid arbennig. Mae’r tîm yn ddigon mawr a hyblyg i allu ymateb i unrhyw ofynion, gan gynnwys gwaith ar benwythnosau neu gyda’r nosau heb unrhyw gostau ychwanegol, ond hefyd yn ddigon bach i gynnig gwasanaeth cyfeillgar wedi’i deilwra’n arbennig i’r cleient.

Mae ein cymwysterau, profiad a sgiliau ynghyd â’n hagwedd gydwybodol yn sicrhau ein bod ni’n cyflawni gwasanaeth o’r radd flaenaf bob amser.

Bydd y wefan yn rhoi cipolwg i chi ar y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Gallwch gysylltu â ni os oes gennych chi ymholiadau am y gwasanaeth neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth.