Trawsgrifio

Hafan > Gwasanaethau > Trawsgrifio


Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth trawsgrifio. Os oes gennych chi fideo neu glipiau sain yn y Gymraeg neu Saesneg sydd angen eu trawsgrifio, gallwn greu'r trawsgrifiad i chi yn yr iaith wreiddiol neu drawsgrifio cyn mynd ymlaen i gyfieithu’r trawsgrifiadau er mwyn i chi dderbyn y trawsgrifiadau yn ddwyieithog.

Cysylltwch heddiw am ddyfynbris, heb rwymedigaeth i roi’r gwaith i ni.

Bydd cost gwaith trawsgrifio yn dibynnu ar y nifer o funudau mewn clipiau sain neu fideo, ac yna ar y cyfrif geiriau i’w gyfieithu.