Desgiau mewn swyddfa fodern

Cyfieithu Acen


Os ydych chi’n edrych am ddarparwr cyfieithu dibynadwy, cyfeillgar a hyblyg sy’n cynnig gwasanaeth cost-effeithiol o’r ansawdd uchaf, dyma’r cwmni i chi! Rydym ni’n cynnig gwasanaethau cyfieithu, prawfddarllen a thrawsgrifio wedi’u teilwra’n arbennig i gleientiaid am gyfraddau cystadleuol, ac rydym ni bob amser yn barod i fynd yr ail filltir i sicrhau bod ein cleientiaid yn dychwelyd dro ar ôl tro.

Amdanom

Geirdaon


Each document or animation we do is different. They have different audiences and different timescales… Elen is flexible, adaptable and feels like part of our team!”

Landsker Business Solutions are always delighted with the translation service provided by Elen for various projects. Whether it be lengthily reports, surveys or presentations that require translation, Elen always delivers in a timely and professional manner. We would highly recommend Elen.

Like many organisations we often need to get our bilingual communications out quickly and Elen is very responsive getting translations back to us in good time with great attention to detail. I’d highly recommend Elen for all your Welsh translation needs.

We have found working with Elen very positive indeed. She works really quickly and to very high standards and is able to provide us with work within the timescales we need. Elen is also very flexible when we provide her with a request at shorter notice

Rydw i’n hynod ddiolchgar i Cyfieithu Acen am wasanaeth cyfieithu testun cywir, prydlon, a thrwyadl. Mae’n braf gallu dibynnu arni am gyfieithiad graenus waeth beth fo’r testun dan sylw, ac mae’n bleser cydweithio bob amser.

Mae’r gwasanaeth ni’n ei dderbyn gan Elen Gwenllian yn rhagorol. Cyfieithu proffesiynol ac o’r safon uchaf. O ychydig eiriau, i strategaethau enfawr, gellir dibynnu ar Elen i ddychwelyd y gwaith ar amser.

Rydym wedi cyd-weithio gydag Elen ers blynyddoedd bellach ac mae’r gwasanaeth yn wych a phroffesiynol bob amser. Gallwn ddibynnu arni i gyflawni gwaith o safon erbyn dyddiadau sydd wedi eu cytuno, a hynny am bris cystadleuol a theg. Mae’n wych gweld ei busnes yn mynd o nerth i nerth a byddwn yn parhau i’w chefnogi a defnyddio’r gwasanaeth gwych sydd ar gael.

Mae hi bob amser yn bleser gweithio gydag Elen. Mae hi’n gyfieithydd profiadol, medrus a chywir sy’n cyflwyno gwaith yn brydlon. Mae hi’n ddibynadwy ac yn hyblyg, ac yn ymateb i geisiadau cyfieithu’n gyflym. Diolch am dy holl waith, Elen!

Gwasanaethau

Cyfieithu


Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig i bawb – yn fentrau bach lleol neu’n sefydliadau cenedlaethol, o’r sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector. Rydyn ni’n cyfieithu o Saesneg i Gymraeg, neu o Gymraeg i Saesneg.

Cyfieithu

Prawfddarllen


Yn ogystal â chyfieithu, gallwn gynnig gwasanaeth prawfddarllen a golygu ar gyfer pob math o ddogfennau. Gall y gwasanaeth hwn olygu unrhyw beth o brawfddarllen i wirio cywirdeb, i fynd gam ymhellach a golygu a diweddaru er mwyn sicrhau bod y dogfennau hyn o safon uchel, ac yn darllen yn naturiol.

Prawfddarllen

Trawsgrifio


Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth trawsgrifio. Os oes gennych chi fideo neu glipiau sain yn y Gymraeg neu Saesneg sydd angen eu trawsgrifio, gallwn greu'r trawsgrifiad i chi yn yr iaith wreiddiol neu drawsgrifio cyn mynd ymlaen i gyfieithu’r trawsgrifiadau er mwyn i chi dderbyn y trawsgrifiadau yn ddwyieithog.

Trawsgrifio